Šířka okna menší než 700px není podporována.
scheduler v. 2.2
Info k aplikaci
Přečti si to pls.
V pravo nahoře je menu, kde se vybírají předměty. Data se načítají ze stránek FITu. Pokud nemá předmět vypsaný cvičení, ale jenom rezervaci učebny od rána do večera, tak se tento blok rozláme na dvouhodinovky. To někdy nemusí souhlasit s termínama, které jsou ve wisu. Cvičení vytvořené tímto způsobem mají míň sytou barvu.
Zeleně jsou přednášky, modře dema a okrově cvičení. Černá barva rámečku znamená, že je hodina v každým týdnu, červená barva v sudých týdnech a modrá pro lichý týdny. Přednáškové skupiny se zobrazují pokud je hodina vypsaná pouze pro jednu skupinu. Barva se opět načítá ze stránek FITu a tak někdy můžou být modře i cvičení protože to tak je vypsaný.
Kliknutím na hvězdičku se přednáška/cvičení vybere a zobrazí se ve výsledným rovrhu dole. V pracovním rozvrhu se změní rámeček z čárkovanýho na plnej. Dalším kliknutím na hvězdičku se hodina odebere z výsledného rozvhu a rámeček se zpět změní na čárkovanej.
Kliknutím na popelnicu hodina zašedne. To je pro případy kdy víte, že tuto hodinu můžete určitě vyřadit. Opětovným kliknutím se vrátí. Vlastní cvičení popelnice úplně odstraní.
Nad pracovním rozvrhem je pole pro přidání vlastního cvičení z wisu. Pro případ že wis nesouhlasí s vypsanýma cvičeníma jak jsem psal výše.
V menu jsou tlačítka "Otevřít" a "Uložit" díky kterým, si lze rozvrh uložit a potom ho otevřít později, nebo někoumu poslat atd.
Neručim za nic. Znova opakuju data se načítají z karet předmětů, takže konzistenze s wisem a realitou není zaručená. Plus jsem to programoval já :Hahaa:.
Rozvrhy na FITu
Pro prváky.
Jak už jste si asi všimli, tak na vejšce fungujou rozvrhy trochu jinak než na střední. Není žádnej jednotnej rozvrh pro každej ročník. Ale každý student si rozvrh sestavuje sám podle předmětů, které má zapsané a jak má čas.
Výuka se skládá v základu z přednášek, democvičení a cvičení. Přednášky se konají v přednáškovnách, to jsou ty velké místnosti. Většinou v jedné velké hlavní (D105, E112), kam se ale šici nevejdou, proto jsou tu pro každou hlavní další dvě menší, kde se přednáška streamuje (D0207 a D0206, E104 a E105). Proto je např. v rozvhru napsáno, že je přednáška v D105, D0206 a D0207. Jedna nebo obě z těch měnších se nemusí vždy oteřít, otevírá se podle počtu lidí co příjde. Přednáška trvá 2 nebo 3 hodiny.
Jelikož se celý ročník nevejde na jednu přednášku (ani s přídavnejma menšíma přednáškovnama), tak je ročník rozdělen na 2 skupiny (1BIA a 1BIB) a každá má svou přednášku v týdnu. V rozvhu je pak vidět že přednášky od jednoho předmětu jsou pro 1BIA nebo 1BIB. A na vás je jakou si vyberete a jak to nakombinujete s ostatníma přednáškama, cvičeníma, pauzou na oběd a aby nevznikly kolize. Obě skupiny musí za semestr probrat stejnou látku to ale neznamená, že např. v 5. týdnu semestru bude probíraná látka stejná u obou skupin. Je to dáno tím že každý přednášející má jiné tempo. Změna skupiny v půlce semestru je tedy na opováženou.
Každý předmět má svůj rozsah přednášek. Semestr má 13 týdnů takže pokud má předmět rozsah přednášek 39 hodin, tak 39 / 13 = 3 hodiny přednášky za týden. Buď jsou přednášky tříhodinové bloky nebo 2 hodiny někdy a hodina jindy. Přednášky patří k sobě podle skupiny.
Democvičení je vylepšená přednáška kde přednášející ukazuje IRL vyučovanou látku např. počítá příklady (k tabuli se tady nechodí).
Cvičení se odehrávají v učebnách po cca 20 - 50 lidech. Na PC nebo v laboratořích atd. podle předmětu. Kolik jich má být za týden lze zjistit opět z rozsahu tak že se sečte "všechno ostatní" (většinou aby to bylo prostě dělitelný 13, je to tak různě nafixlovaný aby to sedělo papírově) a vydělí 13. Termíny cvičení jsou vypsané na stránkách předmětu ale je nutné si ho pak ve wisu zaregistrovat. Když vám to nevyjde musíte si rozvrh překopat. Cvičení většinou bývaj 2 hodiny týdně. Někdy to co je na stránkách předmětu vůbec nesouhlasí s wisem ale wis má vždycky pravdu.
Welcome to FIT, it takes a lot
By @Kubosh
Pracovní rozvrh
Den:
Týdny:
Název:
Místnost:
Od:
Do:
07:00
07:50
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
12:50
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
17:00
17:50
18:00
18:50
19:00
19:50
20:00
20:50
Po
Út
St
Čt
Výsledný rozvrh
07:00
07:50
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
12:50
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
17:00
17:50
18:00
18:50
19:00
19:50
20:00
20:50
Po
Út
St
Čt
Rozsahy